fbpx

Huomaa hyvä!

Jokaisella on vahvuuksia. Kaikki haluavat onnistua.

Viritä oma vahvuusmielesi ja huomaa hyvää ympärilläsi.

Käytä vahvuuskieltä oppimistilanteissa ja vahvuuksien käytön huomioimisessa.  

Luo oppilaille mahdollisuuksia käyttää ja kehittää omia vahvuuksiaan. Hyvien hetkien dokumentointi innostaa.

Viritä oma vahvuusmielesi ja huomaa hyvää ympärilläsi.

Käytä vahvuuskieltä oppimistilanteissa ja vahvuuksien käytön huomioimisessa.

Luo oppilaille mahdollisuuksia käyttää ja kehittää omia vahvuuksiaan. Hyvien hetkien dokumentointi innostaa.

Miksi Huomaa hyvä?

Jokaisessa lapsessa ja nuoressa on jotain pysäyttävän kaunista ja hyvää.

Hyvän aktiivinen huomaaminen on positiivisen pedagogiikan ydintä. Tämä tarkoittaa vahvuusmielen ja vahvuuskielen käyttöä opetus- ja kasvatustyössä.

Hyviin hetkiin pitää myös voida palata, jotta onnistumisen kokemus vahvistuu ja pysyy muistissa.

Oppimalla tunnistamaan omia vahvuuksiaan, lapsi oppii luottamaan kykyihinsä ja uskoo onnistuvansa myös jatkossa. Tämä kartuttaa onnistumispääomaa.

Näin tuemme jokaisen hyvinvointia. 

See the Good! can help you remember

THUMB

Give positive feedback – thumbs up!

INDEX FINGER

Talk about strengths

MIDDLE FINGER

Learn to use the strengths

RING FINGER

Promote solidarity, build your herd

LITTLE FINGER

Set an example – walk the talk

Laaja-alaiset taidot ja luonteenvahvuudet liittyvät toisiinsa

Sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteissa (OPH 2014) mainitaan laaja-alaiset taidot keskeisenä kasvatuksen osana. Laaja-alaisia taitoja on myös kuvattu ihmisenä ja kansalaisena kasvamisen taidoiksi. Ne ovat oleellisia kykyjä elämässä pärjäämisen kannalta. Omaa oppiainetta laaja-alaiset taidot eivät kuitenkaan muodosta, vaan niitä tulisi opettaa muiden aineiden yhteydessä. 

Laaja-alaisten taitojen oppimisessa luonteenvahvuudet ovat perustekijöitä. Opettamalla luonteenvahvuuksia opetetaan myös laaja-alaisia taitoja ja annetaan tukevat eväät ihmisenä olemiseen ja kasvamiseen.

broad_skills_legend

Asiantuntijamme

Kaisa Vuorinen on alkujaan erityisluokanopettaja. Hänen luonteenvahvuuksia käsittelevä väitöskirjansa tarkastetaan vuonna 2022 Helsingin yliopistossa. Vuodesta 2014 alkaen Kaisa on kehittänyt positiivisen pedagogiikan käytännönläheistä materiaalia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Kaisa on kouluttanut aiheesta laajasti myös ulkomailla.

Lotta Uusitalo on dosentti ja yliopistonlehtori erityispedagogiikassa Helsingin yliopistossa. Lotta on toiminut 20 vuoden ajan luokan-,  aineen- ja erityisluokanopettajana. Vuodesta 2006 lähtien hän on kouluttanut opettajia Suomessa ja ulkomailla. Lotan tutkimus on alkujaan suuntautunut oppimisen vaikeuksiin, sittemmin lasten onnellisuuden kokemuksiin ja vahvuuspedagogiikkaan. 

Tutkimuksemme

Asiantuntijoidemme tutkimukset Helsingin yliopistossa

VIIMEISIMMÄT JULKAISUT

Nourishing Compassion in Finnish Kindergarten Head Teachers: How Character Strength Training Influences Teachers’ Other-Oriented Behavior

Vuorinen, K., Pessi, A. B., & Uusitalo, L. (2020).  Early Childhood Education Journal, 1-14.

Students’ usage of strengths and general happiness are connected via school-related factors

Vuorinen, K., Hietajärvi, L., & Uusitalo, L. (2020).  Scandinavian Journal of Educational Research, 1-13.

A character strength intervention in 11 inclusive Finnish classrooms to promote social participation of students with special educational needs

Vuorinen, K., Erikivi, A., & Uusitalo‐Malmivaara, L. (2019). Journal of Research in Special Educational Needs, 19(1), 45-57.

Huomaa hyvä!
Aloita heti.

Perusversio on aina ilmainen.

Lisää infoa kattavammasta pro-paketistaota yhteyttä.

Press Release 02.06.22

See the Good! awarded as the Best Finnish Learning Solution 2022

“Educating through positivity touched our hearts and impressed us. The ideology of discovering the good was perceived as particularly important and a topic from which the entire nation could learn. The digital solution is nicely designed and produced. Thank you also for including users in developing the product and in the pedagogical community. Positive Learning has a clear strategy for growth and internationalization. A complete success product! ” says Tiina Härkönen, the competition’s judge.